OHZ Osiek

Ośrodek Hodowli Zarodowej

w Osieku Spółka z o.o.

KOWR logo

Dodano: 15.09.2015

Badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok

Zarząd Spółki zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

OFERTA powinna zawierać:

  1. Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomość przez rewidenta branży rolniczej w której działa Spółka.
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
  4. Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym.

Gdzie należy kierować ofertę?

Oferty należy kierować na adres Spółki: ul. Zamkowa 3, 32-608 Osiek

Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa z dniem 30 września 2015r.

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego

Do 11 marca 2016 roku

Dalsze informacje

Podstawowe informacje o przedmiocie badania można uzyskać pod numerem tel. 33 8458 345, lub pod adresem e-mail: biuro@ohzosiek.pl

Nasza strona używa pliki cookies. Więcej inforrmacji w  polityce prywatności  

Rozumiem